การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิวจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินทรา รุ่งเรือง, สวรรยา ดิษฐ์ปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมฤทัย แก้วบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การอักเสบ (Inflammation) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อสิ่งที่ทำให้เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บ การอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดอาการบาดเจ็บเป็นผลให้มีอาการ บวม แดง และร้อน ซึ่งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ

สาหร่ายนาดเล็ก (microalgae) มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ เนื่องจากสามารถยับยั้งการผลิต cytokine ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และลดการแสดงออกของยีนที่ทำให้เกิดการอักเสบ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก microalgae ทำงานในหลายวิธีเพื่อยับยั้งการอักเสบของผิวหนังซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์, ควบคุมกิจกรรมของเซลล์, ยับยั้ง nitric oxide synthase (NOS) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ และเนื่องจากสาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตโดย การสังเคราะห์แสง พวกมันจึงมีการผลิตสารอนุมูลอิสระและรีเอเจนท์ออกซิเดชัน (oxidative reagent) อื่น ๆ ส่งผลให้สาหร่ายสามารถสร้างสารประกอบที่สามารถป้องกันตัวเอง หรือสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ ซึ่งสารที่พบได้ในสาหร่ายคือสารฟีนอล (Phenol) หรือสารที่จัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสารชนิดสำคัญที่มี บทบาทในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (Machuetal.,2015)

คณะผู้จัดทำจึงต้องศึกษาหาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบที่สามารถหาได้ในสาหร่ายขนาดเล็ก และผลิตแผ่นแปะสิวซึ่งเป็นการรักษาอาการอักเสบได้ตรงจุด รวมถึงศึกษาหาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในสาหร่ายขนาดเล็ก