การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขิง ตะไคร้ และไพล ที่มีผลต่อการยับยั้งไรฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณปริยา แสงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์