แผ่นฟิล์มจากโฟมที่ละลายโดยสารลิโมนีน ผสมว่านหางจระเข้เพื่อคงความสดของมะนาวพันธุ์แป้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตา อิงศรีวรกุล, ณิฌา ภักดิ์ประไพ, อนัญญา สุชาติธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล มุกสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและทำรายได้ให้เศรษฐกิจไทยปัญหาที่พบบ่อยในผลมะนาวคือโรคหูดหรือแคงเคอร์ (canker of lime)เป็นโรคที่พบมากที่สุด ลักษณะเป็นแผลสะเก็ดสีน้ำตาลผิวขรุขระ ตรงกลางเป็นแอ่งยุบลง เมื่อเริ่มเป็นจะมีสีเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นนํ้าตาลเมื่อแก่อีกปัญหาที่พบบ่อยคือช่วงมะนาวล้นตลาด ช่วงมะนาวราคาตก มะนาวที่ยังไม่ได้ขายออกไป มีลักษณะเน่า เปลือกมะนาวเหี่ยวหรือได้รับความเสียหายเป็นต้นจากการศึกษางานวิจัยพบว่าสารลิโมนีนมีคุณสมบัติในการละลายโฟมพอลิสไตรีนได้และจากการศึกษาพบว่าว่านหางจระเข้สามารถยืดอายุและควบคุมการเจริญเติบโตของมะนาวพันธุ์แป้นได้

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงนำสารลิโมนีนที่สกัดจากเปลือกส้มเขียวหวานมาละลายโฟม ผสมกับว่านหางจระเข้ ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม เพื่อคงความสดและยืดอายุของมะนาวพันธุ์แป้น