แผ่นแปะไมโครนีดเดิลสำหรับตรวจสอบยาปฏิชีวนะในผลส้มโชกุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยวัจน์ แสงสุวรรณ, ธนรัชต์ สุรัตน์​, อัครวินท์ พูลยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์