การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ เรืองวรบูรณ์, นริศ วราอัศวปติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอินเตอร์เน็ตก็เข้ามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงานทุกคนต้องติดตั้งไวไฟ เพื่อใช้เล่นอินเตอร์เน็ตและทำงาน

แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาเน็ตช้า สัญญาณ wifi ไม่ค่อยดี ด้วยปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น กำแพงคอนกรีตหนา ถูกสัญญาณอื่นรบกวน หรือคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ไกลจากเร้าเตอร์

เกินไป ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงขอเสนอวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ตจากกระป๋องน้ำอัดลม ซึ่งใช้หลักการสะท้อนของคลื่น เมื่อตกกระทบผิวสะท้อนโค้งเว้า จะได้หน้าคลื่นสะท้อนเป็นคลื่นหน้าตรงทำให้ความแรงของคลื่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น