การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่จากเส้นใยเห็ดนางรมหลวงสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้รักสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิดชนก วิเศษสิงห์, ก้องกิดากร มณีอยู่ล้ำเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บะหม่ีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยม เพราะมีราคาถูกและนาไปใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด นอกจากน้ียังมีกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสท่ีเป็นเอกลักษณ์ ผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเส้นบะหมี่เพื่อสุขภาพโดยใช้เห็ดนางรมหลวงแทนแป้งบางส่วนในเส้น แต่ยังคงความอร่อยและสารอาหารของเห็ดในเส้นอยู่ ซึ่งเห็ดชนิดนี้มีสารสารประกอบฟินอลิก ที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในโลหิตทั้งยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานและผู้รักสุขภาพเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานต้องการที่จะลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

ผู้จัดทำมีความสนใจในการนำเห็ดนางรมหลวงมาสกัดให้เป็นผงละเอียด จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมด้วย Folin-Ciocalteu และปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2- diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging capacity (DPPH) essay และนำผงที่ได้จากเห็ดมาใช้แทนแป้งบางส่วนในส่วนผสมของการทำบะหมี่ เพื่อหาอัตราส่วนของแป้งและผงเห็ดนางรมหลวงที่เหมาะสม และทำการทดสอบสารสำคัญในเส้นบะหมี่ที่ได้ จากนั้นนำไปทดสอบ sensory test และทำแบบสำรวจจากผู้ทดลองชิม