การพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายอุณหภูมิพื้นผิวโลกในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล MODIS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อับบาส หมัดตะพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สล้าง มุสิกสุวรรณ, รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The objectives of this study were (i) to analyze the seasonal pattern and trend of land surface temperature (LST) change in the three southernmost provinces of Thailand (ii) to investigate the suitable models for predicting an average LST in the three southernmost provinces of Thailand, and (iii) to evaluate the predicting performance of constructed models by using root mean square error (RMSE). The observation data used in this study were obtained from MODIS LST Data in NASA website which were collected every 8 days during January 1, 2001 to December 31, 2020 (in total 920 data observations). The data has been divided into 70:30 proportions for training and checking data sets, respectively.

In this study, simple linear regression (SLR) has been used for analyzing the long trend of the average LST change in the last 20 years, and natural cubic spline function has been used for examining the more realistic trend. To develop the suitable models for predicting the average temperature, the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model has been applied to construct the predicting models. In this case, the time lags of LST have been considered as the relevant predictors (determinants) and LST as the outcome of the model. The accuracy of the proposed model has been evaluated by using Root Mean Square Error (RMSE).