อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยระบบรู้จำท่าทางมือสำหรับคนตาบอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ ราโอบ, ปวันรัตน์ จุลพล, ชนิษฐา ราโอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สยาม เจริญเสียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนตาบอด หมายถึง ผู้ที่มองไม่เห็น หรือ พอเห็นแสง เห็นเลือนลาง และมีความบกพร่องทางสายตา ทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ ( 10% ในการมองเห็นเมื่อเทียบกับคนสายตาปกติ ) ด้วยเหตุนี้ทำให้คนตาบอดดำรงชีวิตได้อย่างยากลำบากจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มของพวกเราทำการพัฒนาโครงงาน “อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยระบบรู้จำท่าทางมือสำหรับคนตาบอด” ขึ้นเพื่อสร้างอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนตาบอด โดยสั่งการผ่านระบบรู้จำท่าทางมือ(Hand gesture recognition) อุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ในรูปแบบของสร้อยคอ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย กล้อง(wireless pinhole camera)และ บอร์ดสั่งการ(raspberry pi) ระบบการทำงานของอุปกรณ์นี้เริ่มจาก การที่กล้องภายในสร้อยคอทำการรับภาพแบบ real time แล้วส่งข้อมูลไปที่ raspberry pi เพื่อตรวจจับท่าทางมือเเละ raspberry pi จะทำการตรวจสอบว่าท่าทางมือของผู้ใช้งานตรงกับเงื่อนไขใดของฟังก์ชันที่เราได้เขียนโปรเเกรมลงไปก่อนหน้าโดยฟังก์ชันหลักของอุปกรณ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้เเก่ ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก และ ฟังก์ชันฉุกเฉิน ซึ่งฟังก์ชันอำนวยความสะดวกจะทำการเปิดใช้งานระบบ home automation โดยสั่งการให้เปิดปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านของผู้ใช้งาน ส่วนฟังก์ชันฉุกเฉินนั้นจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังคนใกล้ชิดของผู้ใช้งานผ่านทางแอพลิเคชันไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยกลุ่มของพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานของเราจะทำให้คนตาบอดดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น