อ่างบำบัดน้ำทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศติกุล สวาทนา, ณัฐวุฒิ อบมาลี, ทิพยดา ทองภูธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรเกษม ศรีเวียง, มงคล เปลี่ยนเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อ่างบำบัดน้ำทิ้ง มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือน ขั้นตอนการดำเนินการ ประดิษฐ์อุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากท่อ PVC

ขนาด 6 นิ้ว แล้วนำมาต่อเข้ากับอ่างล้างจาน แล้วทำการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือน ผลการทดลอง เมื่อนำน้ำล้างจานจากโรงอาหารโรงเรียนบัวใหญ่มากรองผ่านอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือนที่ประดิษฐ์ขึ้น ผลปรากฏว่า น้ำล้างจานจากโรงอาหารโรงเรียนบัวใหญ่มีคุณภาพดีขึ้น คือ น้ำไม่มีกลิ่น ใส ไม่มีคราบมัน และมีค่าpH เฉลี่ย 6.67 สรุปผลการทดลอง อุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือนที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากการล้างจานได้จริง เนื่องจากในอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจะมี

ดอกธูปฤาษี ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับราบมัน ถ่านคาร์บอน มีสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนอยู่ ซึ่งมีกลไกที่เกิดจากรูพรุนของตัวถ่านที่สามารถดูดซับสารเคมีที่มีกลิ่นได้ ทำให้กลิ่นต่างๆจางหายไป นอกจากนี้แล้ว ถ่านยังมีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยดูดซับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย ส่วนใต้อ่างล้างจานจะมีระบบแยกคราบมันออกจากน้ำด้วยกล่องดักไขมันที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง และเครือกล้วย มีสารแทนนินซึ่งจะช่วยในการตกตะกอน