เครื่องป้องกันการขโมยจักรยานยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐศักดิ์ เลาชยานนท์, ณชนน บุญสนอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ราชสีห์, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการผลิตจักรยานยนต์ออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และจากสถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ในปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมทางทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลของ เช็คพอยท์ ซิสเต็มส์ อิงค์ กล่าวว่าประเทศไทยมีอัตราการขโมยสูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มของพวกผมจึงจัดทำเครื่องเซ็นเซอร์ป้องกันขโมยขึ้นมา โดยที่ใช้การตัดแบตเตอรี่รถเพื่อการป้องกันการขโมยให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ซึ่งผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้สถิติการโจรกรรมลดน้อยลง และ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ใช้รถยนต์ ซึ่งการติดตั้งระบบนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นให้กับผู้ใช้

โครงงานนี้ เป็นโครงงานที่ทำขึ้นเพื่อศึกษา และพัฒนาระบบที่ใช้ควบคุมการทำงานของบอร์ดตัดแบตเตอรี่กันขโมยจักรยานยนต์ โดยระบบดังกล่าวมีจุดเด่นคือ สามารถดับเครื่องยนต์ได้ หรือ หยุดการทำงานของรถจักรยานยนต์ยนต์ โดยใช้ระบบบลูทูธหรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้สามารถรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น