นวัตกรรมแผ่นแปะตาจากสารสกัดแมงจิเฟอรินและเซราไมด์ด้วยวิธีการสกัดแบบ Ultrasonication เพื่อช่วยบรรเทาและฟื้นฟูรอบๆดวงตาจากแสงสีฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์โรตม เหลืองสกุล, ธีร์ เขาแก้ว, ครองเขต บุญครองเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในโลกปัจจุบันของเราเป็นโลกเทคโนโลยี พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ แต่สิ่งที่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือของใกล้ตัวพวกเราทุกคน โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างนึงที่พวกเราใช้เป็นประจำทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง แต่สิ่งใกล้ตัวเรานี่แหละจะเป็นตัวทำร้ายดวงตาเราอย่างช้า ๆ และมีผลเสียในระยะยาว เราจึงคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยบรรเทาและฟื้นฟูบริเวณดวงตาจากผลกระทบแสงสีฟ้า