การยับยั้งภาวะการติดเชื้อด้วยสารสกัดจากงวงตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรคุณ พันฤทธิ์​ด​ำ​, ชนวีร์ เวทย์ประสิทธิ์, ฐิติพงศ์ เส็นเนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ป่วยเบาหวานมักมีอาการติดเชื้อที่เกิดจากแผลเบาหวาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สารสกัดจากงวงตาลเพื่อเป็นการรักษาแบบทางเลือก ในการทดลองได้มีการสกัดสารด้วยเครื่องrotary evaporator โดยใช้สารละลายเอทานอล70%โดยปริมาตร,90%โดยปริมาตร จากนั้นทำการวัดปริมาณธาตุในสารสกัดด้วยวิธีEdX สารสกัดหลักที่ได้และจะนำมาใช้ในการทดสอบคือสารFlavonoidซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ จากนั้นทำการเลี้ยงเชื้อS.aureusด้วยอาหารชนิดวุ้น แล้วนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบกับเชื้อโดยใช้วิธีantibacterial essay จากนั้นนำไปแปรรูปเป็นผงชาเพื่อสะดวกต่อการบริโภค