การหาจำนวนกราฟ k เหลี่ยม ในกราฟ n เหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศ์วริศ ศิลปพิพัฒน์, ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ, ก้องณพัฒน์ ดำหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้จัดทำมีความสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ในด้านเรขาคณิต โดยเริ่มศึกษาจากคลิปวิดีโอข้างต้นที่กล่าวไว้ใน

ข้อแรก,ศึกษาเพิ่มจากแหล่งข้อมูลและคิดที่จะต่อยอดโดยที่ใช้เป็นกราฟอื่นๆ เช่นสี่เหลี่ยมและอื่นๆแนบใน n เหลี่ยม

ในตอนแรกได้ลองสร้างกราฟขึ้นโดยใช้โปรแกรม “The geometer's sketchpad” และลองไล่รูป เพื่อหาความสัมพันธ์ของจำนวนกราฟ k ที่มากที่สุดในกราฟ n จากนั้นทางผ็จัดทำจะหาทฤษฎีบทต่างๆ เพื่อนำมาพิสูจน์อีกที เมื่อทุกอย่างครบแล้วเราจะทำการตรวจคำตอบโดยการเขียนโปรแกรมใน Dev-C++ เพื่อให้โปรแกรมทำการไล่หาจำนวนรูปที่มากที่สุด