กระเป๋าป้องกันความชื้นสำหรับกล้องแบบพกพา ติดจอแสดงผลค่าความชื้นจากจอ LCD

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เศรษฐพงศ์ ชิณศรี, ไชยภัทร พรมประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและต้องได้รับการบำรุงรักษาที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยในการเกิดปัญหากับกล้องถ่ายรูปนั้น สามารถเกิดได้จากหลากหลายเหตุปัจจัย ทั้งจากสภาพอากาศ และการกระทำทางกายภาพ หนึ่งในปัญหาสำคัญของกล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นราจากสภาพอากาศในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยเป็นผลให้มีฝนตกเป็นประจำและสภาพอากาศแปรปรวนตลอดเวลาไม่สามารถทราบได้ว่าฝนนั้นจะตกลงมาเมื่อใดซึ่งเป็นปัญหาหลักสำหรับนักถ่ายรูปเป็นอย่างมากเนื่องจากความชื้นทำให้เกิดการสะสมของน้ำซึ่งจะทำให้กล้องถ่ายรูปสะสมความชื้นทำให้เกิดฝ้าและทำให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับคนเรา อย่างที่เราเองก็คาดไม่ถึง เมื่อมองไปรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นใน ดิน น้ำ อากาศ ต้นไม้ สัตว์ สิ่งไม่มีชีวิตหรือแม้กระทั่งภายในร่างกายของเรา เชื้อราจะมีอยู่ทุกๆที่ ทั้งนี้ราไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเองได้ ดํารงชีวิตได้โดยการดูดซึมสารอาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต และการอาศัยอาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เชื้อราส่วนใหญ่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส เชื้อราเป็นพวกที่ต้องการออกซิเจนและชอบความเป็นกรด โดยในปัจจุบันค้นพบเชื้อรามากกว่า 1 แสนชนิดซึ่งเชื้อราจะทำให้เซนเซอร์ของกล้องถ่ายรูปและชิ้นส่วนของเลนส์กล้องถ่ายรูป เช่น ราจะไปกัดกินสารเคลือบเลนส์ นั้นมีปัญหาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของภาพที่ถ่ายออกมาจากกล้องอย่างมากและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษากล้องจำนวนมาก โดยลักษณะของเชื้อราบนเลนส์จะปรากฏเป็นจุดเล็กๆบนเลนส์ และมีลักษณะเป็นใยแผ่กระจายคล้ายใยแมงมุม ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่มาจัดการกับปัญหาความชื้นเหล่านี้อยู่แล้ว ก็คือกระเป๋ากันความชื้นสำหรับกล้องกล้องแบบพกพาที่สามารถกันความชื้นให้กล้องถ่ายรูปได้ซึ่งกระเป๋ากันความชื้นในปัจจุบันมีราคาแพงและพกพาได้ยาก คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำกระเป๋ากันความชื้นสำหรับกล้องถ่ายรูปแบบพกพาที่สามารถใช้งานได้สะดวกพกพาง่ายและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงเพื่อที่นักถ่ายรูปหลายๆคนจะได้ใช้อุปกรณ์ในการเก็บกล้องและเลนส์ในต้นทุนที่ต่ำลง