ผลิตภัณฑ์ชาหมักจากดอกกุหลาบมอญแดงประเสริฐที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรลดา บุญมี, วริศรา โมคศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้ความสําคัญและหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพนั้นมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น แสงแดด ฝุ่นควัน มลภาวะ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย ประกอบกับการดูแลสุขภาพของคนในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง ด้วยเหตุผลนี้ผู้พัฒนาจึงสนใจศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหมักจากดอกกุหลาบมอญแดงประเสริฐที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดและกลีบดอกอบแห้ง เพื่อส่งเสริมและเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่สนใจและดึงดูดกลุ่มคนที่นิยมดื่มชาหมัก โดยจะช่วยระบบย่อยอาหาร เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลลำไส้ซึ่งเป็นประโยชน์มาจากโพรไบโอติกส์ นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดกลีบดอก ได้แก่ สารฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิก ที่จะช่วยเรื่องผิวพรรณ โดยจะช่วยป้องกัน ยับยั้ง และชลอการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย