การพัฒนาแผ่นห้ามเลือดจากว่านลูกไก่ทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริประภา ศรีสองคอน, ศิรินทรา หมัดสธรรม หมัดสธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชารีฟ สุรินราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลอง เรื่อง การพัฒนาแผ่นห้ามเลือดจากว่านลูกไก่ทอง ซึ่งได้จัดทำขึ้น เนื่องจากทีมผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ว่านลูกไก่ทองเป็นพืชขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ ชอบดินเปรี้ยว ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดรำไร และต้องการความชื้นในอากาศสูง ที่สำคัญในเมืองไทยมักใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน จึงสนใจที่จะนำว่านลูกไก่ทองมาศึกษาเเละทำการทดลองฤทธิ์ที่มีต่อการห้ามเลือด อีกทั้งสนใจที่จะผลิตเเผ่นห้ามเลือดจากว่านลูกไก่ทอง ซึ่งมีวิธีดำเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้เเก่

ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบการแข็งตัวของเลือดจากว่านลูกไก่ทองและไคโตซาน

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นรูปแผ่นห้ามเลือด

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความหนาและความชื้นของแผ่นฟิล์ม