หุ่นยนต์ช่วยผู้สูงอายุข้ามถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา บุญภิรมย์, ดรีม นายปรเมศวร์ ยอดเสาร์, พิพัฒน์พล ลือเกียรติศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราธิวาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยเนื่องจากอุบัติเหตุทางท้องถนนที่คร่าชีวิตและสร้างความเสียหายแก่ผู้ประสบ ทางเราจึงได้มีไอเดียในการลดอุบัติเหตุและช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันนั่นคือหุ่นยนต์ช่วยผู้สูงอายุที่ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือคนกลุ่มเดียวเท่านั้น