พวงกุญแจขอความช่วยเหลืออัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐภร ภิญโญจิตร์, พิมพ์นารา คล้ายเเก้ว, วิศรุต วอนว่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีป นวคุณานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อผู้ใช้งานอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้หรือในกรณีไม่สามารถติดต่อผู้อื่นได้ หากนำโทรศัพท์มือถือออกมาใช้งานมันอาจไม่ทันการ ดังนั้นการมีอุปกรณ์ที่สามารถเเจ้งเตือนได้อย่างทันที ไม่ต้องมีการทำงานที่ซับซ้อน เทคโนโลยีที่นำมาใช้เเก้ปัญหาเหล่านี้คือ PSA เป็นเทคโนโลยีสามารถบอกตำเเหน่งของผู้ใช้งานเเละส่งไปยังตำรวจ ตำรวจก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างสถานการณ์คือ เมื่อผู้ใช้งานอยู่สถานที่ลับตาคนเเละรู้ตัวว่าตนเองจะถูกทำร้ายร่างกาย การใช้โทรศัพท์มือถือในการขอความช่วยเหลืออาจเป็นทำให้ผู้ก่อเหตุรู้ตัวเเล้วเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ใช้งานในทันที คณะผู้จัดทำจึงได้คิดออกแบบ นวัตกรรมปุ่มกดขอความช่วยเหลือในรูปแบบของพวงกุญแจ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดขอความช่วยเหลือได้และมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมกับพวงกุญแจ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น นวัตกรรมนี้มีชื่อว่า พวงกุญแจขอความช่วยเหลืออัจฉริยะ Positioning system of assistance ชื่อย่อคือ PSA โดยพวงกุญเเจนี้สามารถกดขอความช่วยเหลือได้ มีฟังก์ชันกดถ่ายรูป และสามารถเป็นไฟฉายได้ ส่วนแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็น 2 แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันของผู้ใช้และแอปพลิเคชันของตำรวจ โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยในการขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น