ไม้ค้ำยันสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการขา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรเกียรติ วงศ์ศิริคุณากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจบันมีผู้ป่วยและผู้พิการขาจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อขึ้นบันไดได้ เนื่องจากการใช้ไม้ค้ำยัน2ข้างในขณะขึ้นบันไดเป็นสิ่งที่ยาก ผู้ออกแบบจึงอยากออกแบบไม้ค้ำยันที่ทำให้การขึ้นบันไดทำได้สะดวกมากขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก