แผ่นCTCนอนสบาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส มรกต, นันทกาญร์ กาญจนสมบูรณ์, ภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสังคมสูงวัย มีคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียงมากขึ้นคนไข้ที่มีอุบัติเหตุ ขยับช่วงล่างไม่ได้ เช่นผู้ป่วยเบาหวานไทรอยด์มีการบวมซึ่งขัดขวางการไหลเวียนเลือดอาหารไปเลี้ยงเซลล์ไม่สะดวก เมื่อสารอาหารกับออกซิเจนน้อยลงจะเกิดแผลกดทับ ผู้ที่โลหิตจางเมื่อเกิดแผลกดทับจะหายยากเนื่องจากขาดเลือด แผลกดทับมักเกิดที่เนื้อเยื่อที่อยู่เหนือปุ่มกระดูกเช่น ก้นกบ ปุ่มกระดูกด้านข้างสะโพก ส้นเท้า ตาตุ่ม ผู้สูงอายุความต้านทานเนื้อเยื่อมีน้อยลง เมื่อมีแผลจะหายช้าอาจติดเชื้อเป็นแผลใหญ่ ดังนั้นเบาะรองนอนของผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจึงสำคัญยิ่งเบาะรองนอนที่ดีทำให้แผลกดทับน้อยลง

ได้ศึกษาพบว่ามีงานวิจัยมากมายที่พัฒนาเบาะรองนอนให้เกิดแรงเสียดสีระหว่างผิวกับเบาะน้อยที่สุด ผลการวิจัยของดร.วิภา แซ่เซี้ยและอ.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าเสื่อกระจูดช่วยลดการเกิดแผลกดทับช่วยลดอุณหภูมิผิวหนังได้ดีกว่าเบาะโรงพยาบาลเนื่องจากเสื่อกระจูดคือเส้นใยธรรมชาติ มีสมบัติดูดซับน้ำ มีความพรุนสูงแต่มีข้อบกพร่องคือ เมื่ออากาศแห้งจะแตกหักง่าย จึงได้คิดจะนำต้นธูปฤาษีซึ่งสังเกตพบว่ากาบธูปฤาษีเมื่อแห้งมีสัมผัสที่นิ่มและยืดหยุ่นได้ จึงคิดนำมาพัฒนาเป็นเบาะรองลดรอยกดทับลดความระคายเคืองและเสียดสีบริเวณจุดสัมผัส ดังนั้นเราจึงทำแผ่นรองนอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อผลิตแผ่นรองนอนที่สามารถกระจายแรงกดทับได้ดี 2. เพื่อผลิตแผ่นรองนอนที่ระบายความร้อน ระบายเหงื่อ ระบายอากาศ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกนอนสบาย ซึ่งต้องมีสภาพทางกายภาพคือความพรุนสูง มีผิวสัมผัสที่เรียบ นิ่ม ดูดซับความชื้นได้ดี มาเป็นจุดเด่นในการสร้างนวัตกรรมโดยพัฒนาให้เซลลูโลสไม่เปราะแตกหักเมื่อแห้ง เพิ่มความอ่อนนุ่มของผิวสัมผัส มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ป้องกันการเกิดราของเส้นใยธรรมชาติ

ขั้นตอนแรกคือการคัดเลือพืชที่สามารถคืนตัวได้ดีจากแรงกดทับ อีกทั้งสามารถระบายความร้อนและความชื้นได้ดี จากนั้นจึงนำเส้นใยมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยปรับสภาพให้มีความแข็งแรงและป้องกันเชื้อราได้ดี แล้วนำมาออกแบบการขึ้นรูปโดนเปรียบเทียบหลายๆรูปทรงเพื่อให้แผ่นรองนอนสามารถกระจายแรงกดทับได้ ดังนั้นแผ่นรองนอนของเราจึงสามารถนอนได้สบายอีกทั้งระบายความร้อนและความชื้นได้ดีและสามารถป้องกันแผลกดทับได้