การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางการแพทย์เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัดดา เหรียญตะวัน, ณัฐกฤตา เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน บุญสุคนธกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีสามารถในการส่งคลื่นไปกระตุ้นลึกลงถึงรากประสาทได้ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขณะบำบัดและไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยอุปกรณ์เครื่องกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กนี้ใช้หลักการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงเพื่อส่งสัญญาณที่ยับยั้งอาการปวดได้ อย่างไรก็ตามผลกระทบหลังจากบำบัดกับตัวเครื่องนี้คือโอกาสที่กล้ามเนื้อจะเป็นตะคริวเนื่องด้วยความแรงของคลื่น โดยทางทีมเห็นเป็นโอกาสที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อจะพัฒนาเครื่องกระตุ้นนี้ให้มีผลกระทบหลังจากบำบัดน้อยลงและ ต่อยอดอุปกรณ์นี้ให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น