ฝ้าเพดานจากผงชอล์กและเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรมาภรณ์ ขาวนวล, ชนิดาภา ชุ่มวารี, พนิตพร กลั่นหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนนิยมติดตั้งฝ้าเพดานตามบ้านเรือนและอาคารต่างๆเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการติดฝ้าเพดานจัดเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่ให้ประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า เช่น ทําให้เกิดความสวยงาม เรียบร้อย ช่วยให้การวางตําแหน่งดวงไฟต่างๆทําได้อย่างสะดวก และช่วยลดความร้อนที่ถ่ายเทลงมาจากหลังคา ซึ่งชนิดของฝ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้คือ ยิปซั่มบอร์ด เนื่องจากน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ทนไฟ และมีความสวยงาม แต่การผลิตยิปซั่มบอร์ดนั้นก็ใช้ต้นทุนที่สูงอยู่ไม่น้อย โครงงานนี้จึงผลิตฝ้าโดยการใช้ผงชอล์กเขียนกระดานเป็นวัสดุทดแทนยิปซัมเพื่อลดต้นทุน เนื่องจากชอล์กเขียนกระดานนั้นมีส่วนประกอบของยิปซั่ม อีกทั้งผงชอล์กยังเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และเพิ่มเส้นใยกล้วยและเส้นใยมะพร้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นฝ้า โดยนำวัสดุทั้งหมดมาทำเป็นฝ้าแบบเรียงชั้นดยเรียงลำดับชั้นดังนี้ใยกล้วย ผงชอล์ก ใยมะพร้าว ผงชอล์ก ใยมะพร้าว ผงชอล์ก และใยกล้วย และฝ้าแบบนำวัสดุทั้งหมดมาผสมรวมกันตามอัตราส่วนผงชอล์ก : เส้นใยกล้วย : เส้นใยมะพร้าว : ปูนปลาสเตอร์ : น้ำ : กาวแป้งเปียก ทั้งหมด 3 สูตรได้แก่ สูตร 200 : 0 : 0 : 200 : 250 : 100, สูตร 190 : 5 : 5 : 200 : 250 : 100 และสูตร 180 : 10 : 10 : 200 : 250 : 100 ในแม่พิมพ์ขนาด 7*7*1.5 นิ้ว จากนั้นนำวัสดุตัวอย่างที่ได้ทั้งหมดและฝ้าที่วางขายตามท้องตลาด ไปศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแข็งแรงทนทานและกันความร้อน เพื่อหาฝ้าที่ดีที่สุดและนำไปใช้พัฒนาต่อไป