การศึกษาประสิทธิภาพของการสกัดกลิ่นของเปปเปอร์มิ้นท์ ระหว่างการสกัดแบบร้อนและการสกัดแบบเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ดีนาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นคนส่วนใหญ่ต่างชมชอบน้ำหอมกลิ่นต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นจากทั้งกลิ่นธรรมชาติ และกลิ่นสังเคราะห์ ทำให้เกิดอาชีพและบริษัทจัดทำน้ำหอมขึ้น ในแต่ละบริษัทก็มาการสร้างน้ำหิมด้วยวิธีที่แตกต่างกัน น้ำหอมที่ออกมาก็แตกต่างกัน แต่ทุกคนคงชอบน้ำหอมที่หอมมากกว่า หอมนานกว่า ดังนั้นเราจึงทำการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสกัดน้ำหอมระหว่างวิธีสกัดแบบร้อนและแบบเย็น เพื่อหาว่าการสกัดแบบไหนให้กลิ่นที่หอมกว่า และได้กลิ่นนานกว่า