ปัญญาประดิษฐ์สําหรับการประมาณแคลอรี่อาหารตามปริมาตรโดยใช้กล้องความลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกสิริ ตรีไวย, กวิณตรา ตันทโอภาส, ญาณิศา จันทร์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ เช่น iphone x มีกล้องคู่ ที่สามารถใช้เป็นกล้องสเตอริโอได้ Iphone ที่ใช้ ios11 ขึ้นไป api มีฟังค์ชันในการประมาณข้อมูลเชิงลึกจากกล้องหลังสองตัว แบบเรียลไทม์ เราจึงใช้ประโยชน์ของ ฟังก์ชันนี้ มาพัฒนาแอปมือถือ ios “DepthCalorieCam”โดยแอปจะประมาณแคลอรี่อาหารตามปริมาณของ อาหาร โดยจะใช้ภาพ RGB-D ของจาน ประเมินประเภทและปริมาณของอาหารในจาน และคํานวนปริมาณ แคลอรี่โดยใช้ความหนาแน่นของแคลอรี่โดยใช้ความหนาแน่นของแคลอรี่ที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนหน้าของอาหาร แต่ละประเภท