เส้นบะหมี่คีโตจากแป้งอัลมอนด์เพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา ปรับโตวิดโจโย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นววรรณ บางโป่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาร์โบไฮเดรตของเส้นบะหมี่

คีโตจากแป้งอัลมอนด์ที่มีปริมาณต่ำกว่าบะหมี่ทั่วไปและเหมาะสกับการกินคีโต โดยใช้แป้งอัลมอนด์ปริมาณ 125 กรัม, 150 กรัม และ 175 กรัม จากนั้นนำเส้นบะหมี่ที่ได้ทั้ง 3 สูตรและเส้นบะหมี่ทั่วไปตามท้องตลาดปริมาณตัวอย่างละ 100 กรัม ไปหาปริมาณคาร์โบไฮเดตรด้วยวิธี (calulation) และนำเส้นบะหมี่ที่ได้จากแป้งอัลมอนด์ทั้ง 3 สูตร และบะหมี่ทั่วไปมาทดสอบคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับทางประสาทสัมผัส โดยวิธีทดสอบแบบ​ Sensory Test​ เพื่อทดสอบลักษณะที่ปรากฎ รสชาติ กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส และความพึงพอใจ โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 10 คน

คำสำคัญ : ปริมาณคาร์โบไฮเดตร, เส้นบะหมี่,​ แป้งอัลมอนด์