การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากไขรำข้าวและสารสกัดจากขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิิชช์ อินทรสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติที่มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดโทษและผลเสียต่อร่างกาย ไขรำข้าวเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการทำอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และขมิ้นชันซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสารออกฤทธิ์กลุ่มเคอร์คูมินอยด์ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ผู้จัดทำจึงได้นำไขรำข้าวและสารสกัดจากขมิ้นชันมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารจากขมิ้นชันและนำไขรำข้าวไปผลิตสบู่จากไขรำข้าวและสารสกัดจากขมิ้นชันและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสบู่ เริ่มจากการผลิตสบู่จากไขรำข้าวและน้ำมันแต่ละชนิดเพื่อดูลักษณะของสบู่ที่ได้ พบว่า น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวเหมาะที่จะนำไปผลิตสบู่ในขั้นตอนต่อไป จึงได้นำน้ำมันทั้ง 3 ชนิดนี้ไปผลิตสบู่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันทั้ง 3 ชนิด ได้เป็น 6 สูตร พบว่า อัตราส่วนระหว่างน้ำมัน ถั่วเหลือง : น้ำมันปาล์ม : น้ำมันมะพร้าวที่ 5 : 15 : 10 จะได้สบู่ที่เป็นก้อนแข็งและปริมาตรของฟองมาก สูตรนี้จึงเป็นสูตรที่ดีที่สุด จึงได้นำอัตราส่วนระหว่างน้ำมันทั้ง 3 ชนิดนี้ไปผสมไขรำข้าวในอัตราส่วนต่างๆได้ 4 สูตร พบว่า สบู่สูตรที่ 3 และ 4 ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างน้ำมันต่อไขรำข้าวเป็น 90:10 และ 95:5 ตามลำดับ ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของ มอก. ทั้งปริมาณไขมันทั้งหมดและปริมาณสารที่ไม่ละลายในเอทานอลจึงได้เลือกใช้สูตรที่ 3 และ 4 ในการทำสบู่ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะนำมาผสมสารสกัดจากขมิ้นชันลงไป 1% 2% และ 3% โดยมวล ได้ทั้งหมด 6 สูตร พบว่า สูตรที่ 3 4 5 และ 6 เหมาะสมในการนำมาผลิตสบู่ และจากการทดสอบ สบู่ทั้ง 6 สูตรนี้มีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้