นวัตกรรมแผ่นแปะรักษาแผลไหม้จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำยางกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาธาร ตันประภัสสร, ชุติกาญจน์ เชาว์วัตร์, ปวริศา อรุณคีรีโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน, ปาริยา ณ นคร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมการรักษาแผลไหม้จากผลผลิตธรรมชาติ คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำยางกล้วยที่มีสรรพคุณรักษาแผลไหม้และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ จากวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 11 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2556 รายงายผู้ป่วยแผลไหม้ รักษาด้วยน้ำมันมะพร้าว ผลการรักษาปรากฏว่า สามารถรักษาให้รอยแผลจางลงได้ แต่จำเป็นต้องทาน้ำมันมะพร้าวอย่างต่อเนื่องตลอดการรักษา และน้ำยางกล้วยที่มีแทนนินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบของแผลได้ ผู้จัดทำจึงนำมาผสมเข้ากับแผ่นแปะรักษาแผลที่ผลิตจากไฮโดรเจล เพื่อสามาถลดจำนวนครั้งในการทาน้ำมันมะพร้าวและสร้างทางเลือกใหม่ของการรักษา