เทคนิคการกระตุ้นการงอกเมล็ดมัสก์เมล่อนพันธุ์อัลฟ่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ ชุมภู, วรรณศาสตร์ ราชสมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมล่อน (Cucumis melo) เป็นพืชตระกูลแตงชนิดหนึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งสามารถจำแนกจากผิวของเปลือกและสีของเนื้อ เนื่องจากและเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงจึงที่นิยมปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มมัสก์เมล่อน (Musk melon) หรือเน็ตเมล่อน (Netted melon) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ reticulate เป็นเมล่อนเนื้อสีส้มเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากมีรสหวาน เนื้อกรอบนุ่ม และมีกลิ่นหอม แต่ประะสบปัญหาในการเพาะเมล็ด

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าถ้ามีการเติมอากาศร่วมกับhydropriming และสร้างความเครียดด้วยการนำเมล็ดที่แช่น้ำแล้วไปบ่มด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม น่าจะสามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดเมล่อนรวมทั้งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการอยู่รอดของต้นกล้าเมล่อนได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลผลิตของเมล่อนต่อไป