การพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดเพลี้ยไฟในเเปลงสตอเบอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวิชญ์ ยางงาม, ภูวสิษฏ์ วิศิษฏ์ฐากูร, ศุภวิชญ์ อ้ายเสาร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน, สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ตรวจสอบและกำจัดเพลี้ยไฟในสตรอว์เบอร์รี่ที่ใช้หลักการ image processing ในการตรวจจับเพลี้ยไฟบนใบของสตรอว์เบอร์รี่ซึ่งยากด้วยการมองด้วยตาเปล่าและหากพบใบที่มีเพลี้ยไฟบริเวณใบสตรอว์เบอร์รี่หุนยนต์ก็จะกำจัดเพลี้ยไฟโดยการฉีดน้ำสมุนไพรใส่บริเวณส่วนที่โดนกิน โดยใช้หลักการการ image processing ในการหาบริเวณที่มีเพลี้ยไฟ เมื่อตรวจจับได้จะส่งค่าเป็นตำแหน่งในการควบคุมหัวฉีดน้ำสมุนไพร โดยนำไปควบคุมการหมุนและระยะของแขนฉีดน้ำ