ผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโนจากผักตบชวาและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พจมาน รักธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในลำคลองบริเวณชุมชนของเรามีผักตบชวามาก ซึ่งถือเป็นวัชพืชที่ส่งผลให้น้ำเน่าเสียมีมาก จึงจะนำมาทำเป็นวัสดุสิ่งทอด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นใยผักตบชวาให้มีความสามารถในการป้องกันการเกิดเชื้อราด้วยการผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยการหาอัตราส่วนที่เหมาะสม นำไปทดสอบความสามารถในการป้องกันเชื้อราและเพิ่มความเหนียวและแข็งแรงมากให้เส้นใยผักตบชวายิ่งขึ้นด้วยการเคลือบด้วยน้ำยางพาราในอัตราส่วนที่ดีที่สุด ซึ่งวัสดุสิ่งทอจากผักตบชวาของเราจะมีสมบัติกันน้ำได้อีกด้วย นำไปทดสอบความเหนียวและความแข็งแรง และความสามารถในการกันน้ำ นำสูตรที่ดีที่สุดมาทำเป็นวัสดุสิ่งทอเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน รองเท้า กระเป๋า ตะกร้า พวงกุญแจ