การศึกษาไมโครพลาสติกในฝุ่นภายในพื้นที่เปิดของเมืองนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฬียากร พันธ์พุ่มจันทร์, ปุณต์วระดา เฮงตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดจิต ครุจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำและมีคุณภาพความทนทานสูงทำให้เป็นที่นิยมในการนำมาทำสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ช้อนส้อม ขวดน้ำ ฯลฯ แต่เมื่อเราไม่ได้ใช้และนำไปทิ้งก็ทำให้เกิดการสะสมเป็นจำนวนมากและเมื่อเรานำไปย่อยสลาย เช่นการนำไปเผา ก็ไม่สามารถกำจัดได้อย่าง 100% ทำให้เกิดเป็นสิ่งตกค้างที่ เรียกว่า Micro plastics(MPs) และเนื่องจากว่าไมโครพลาสติกมีขนาดที่เล็กมาก ๆ จนสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ จึงทำให้เป็นสาเหตุที่เราสามารถพบ MPs ได้ตามพื้นที่บริเวณทั่วไปโดยเฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทอยู่ตลอด และมีประชากรสัญจรอยู่ เป็นประจำ และเนื่องด้วยที่ MPs มีขนาดที่เล็กมากจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและได้เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง ปอด เราจึงได้ทำการศึกษาปริมาณและลักษณะทางกายภาพของ MPs และประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของประชากร เพื่อที่จะสามารถหานวัฒกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด