การศึกษาการเปรียบเทียบผลจากสารสกัดจากว่านนางคำและขมิ้นชันในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium Acnes

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนนท์ การะภักดี, ขอบเขต พีระภิญโญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร จำรองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิว ( acne , acne vulgaris ) เป็นหนึ่งในปัญหาโรคผิวหนังที่พบได้มากในหมู่ประชากรทั่วโลก ไม่จำกัดว่าจะเกิดในวัยรุ่นสามารถเกิดได้สำหรับผู้ที่ผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้ว จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปี 2560 สิวเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ เป็นอันดับ 1 และมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในแต่ละปี และผู้คนยังเสียเงินไปจำนวนมากในการจัดการรักษาโรคนี้ และจากการศึกษาพบว่า ว่านนางคำและขมิ้นชัน มีฤทธิ์ที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากว่านางคำ มีสารเคอร์คูมิน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งป้องกันและชะลอการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบผลของสารจากว่านนางคำและขมิ้นชัน ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว และเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเปรียบเทียบและนำไปใช้เป็นส่วนผสมสำหรับพัฒนาเป็นเจลแต้มสิวที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต