หุ่นยนต์กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นอัตโนมัติโดยการใช้รังสียูวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุรศศิชัย สอดส่อง, สิรภัทร ศรีราจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งมีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวโดยจะสามารถจำจัดสิ่งสกปรก,ไรฝุ่นและแบคทีเรียได้โดยกระบวนการดูดเพื่อดูดตัวไรฝุ่นและสิ่งสกปรกและฉายรังสียูวีเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยตัวหุ่นยนต์จะมีล้อสำหรับเคลื่อนที่และสามารถทำงานได้โดยอัติโนมัติอีกทั้งยังสามารถควบคุมตัวหุ่นยนต์ให้ไปทำงานในบริเวณที่ผู้ใช้ต้องการได้บนแอปพลิเคชั่นผ่านการเชื่อมต่อทางบลูทูธอีกด้วย