อุปกรณ์ปั๊มน้ำ2 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานีฟ ด่านเท่ง, นริศรา ทองจันทร์แก้ว, ปุณยาพร นุ่นมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1(equipment water pump 2in1) จากการที่คณะผู้จัดทำได้ลงไปสำรวจ ณ หมู่บ้านอุใดเหนือ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล จึงพบว่าชาวบ้านยังคงมีการนำน้ำบ่อมาใช้อุปโภคบริโภค และน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นยังมีสีขุ่นซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของตะไคล้น้ำ ตะกอนดินต่างๆ และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ คณะผู้จัดทำจึงคิดเครื่องมือในการปั้มน้ำและกรองน้ำภายในตัวโดยเครื่องมือนี้ใช้หลักการของ การกรองน้ำ แรงดันและโมดูลัสของแรงบีบอัด โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการกรองสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และยังลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งวิธีการทดลองคือ การนำน้ำบ่อที่ยังไม่ผ่านการทดลองด้วยอุปกรณ์และน้ำบ่อที่ผ่านการทดลองแล้วใส่ลงในแก้วอย่างละแก้วซึ่งการทดสอบความสะอาดของน้ำโดยใช้อุปกรณ์วัดค่าความสะอาดของน้ำ (TDS meter tester) กับน้ำบ่อที่ผ่านอุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1และยังไม่ผ่านอุปกรณ์อย่างละ 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยว่าการให้อุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1ทำให้น้ำสะอาดขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่

จากการทดลองการนำน้ำบ่อที่ยังไม่ผ่านการทดลองด้วยอุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1กับน้ำบ่อที่ผ่านการทดลองด้วยอุปกรณ์โดยการทดสอบด้วยอุปกรณ์วัดค่าความสะอาดของน้ำ พบว่าน้ำบ่อที่ผ่านการทดลองด้วยอุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1มีความบริสุทธิ์ของน้ำเฉลี่ย คือ 93.27 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสะอาดของน้ำที่สะอาดกว่าน้ำบ่อที่ยังไม่ผ่านอุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1ที่มีค่าเฉลี่ยของน้ำคือ107.75

จึงสรุปได้ว่าการน้ำบ่อที่ผ่านการทดสอบด้วยอุปกรณ์ปั้มน้ำ2in1ช่วยเพิ่มความสะอาดของน้ำและยังลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมทั้งสามารถลดเวลาในการบรรจุน้ำใส่ขวด