กระจกอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิศักดิ์ คำวรรณดี, กันตนา พัชอัย, ฐิติกุล ไกยพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อนวัตกรรม กระจกอัจฉริยะ

ผู้พัฒนา นายสุทธิศักดิ์ คำวรรณดี

นางสาวกันตนา พัชอัย

นางสาวฐิติกุล ไกยพันธ์

โรงเรียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเเสงเเดดเเรงเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้รถยนต์เเละตัวบ้านร้อนหรืออาจทำให้อุปกรณ์ในรถเเละบ้านเเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเพราะโดนความร้อนเป้นประจำเเละส่วนมากผู้คนชอบความสะดวกจึงทำให้รถมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเเละลานจอดรถในตัวอาคารไม่เพียงพอจึงทำให้เราจอดรถภายนอกตัวอาคารที่ไม่มีร่มสำหรับจอดรถ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ต่างๆผู้พัฒนาจึงได้คิดนวัตกรรมใหม่ คือกระจกอัจฉริยะ โดยการนำเเอากระจกมาเคลือบไทนาเนียมไดออกไซด์ ด้วยคุณสมบัติของไททาเนียมไดออกไซด์ เมื่อมีกระเเสไฟฟ้าจะทำให้นาโนไททาเนียมเปลี่ยนสี เเละจะมีเซ็นเซอร์เพื่อรับเเสงว่าปริมาณของเเสงว่าจะมีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้กระจกเปลี่ยนสีได้หรือไม่ เเละเซ็นเซอร์จะทำการกระจายกระเเสไฟฟ้าทำให้กระจกทึบเเสง เพื่อเเก้ไขปัญหาข้างต้นที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เเละสิ่งเเวดล้อม นวัตกรรมนี้จะมีประสิทธิ ภาพในการกรองเเสงเเละป้องกันเเสงUv จากเเสงเเดด เเละยังป้องกันคราบน้ำตามท้องถนนเพื่อไม่ให้ติดเกาะกระจก กระจกอัจฉริยะยังสามารถใช้ในอาคารบ้านเรือนของท่านได้เเละยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการ ซื้อผ้าม่านที่มีความหนาราคาสูงเพื่อป้องกันเเสงเเดด เเละการลดการจ่ายค่าไฟฟ้า ลดการเสียเวลาในการทำความสะอาดเพราะกระจกของเราสามารถป้องกันคราบน้ำคราบฝุ่นละอองได้อีกด้วย