ศึกษาการแปรรูปขยะชนิดโฟมที่สามารถนำมาทดแทนวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณธกร พาณิชวราห์, ศักดา ทัสอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทา ศรีเเก้ว, กัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำเกิดแนวคิดที่จะลดขยะโฟม โดยการนำมาเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคารครัวเรือนหรืออาคารประกอบการต่างๆ จากการศึกษาผลงานวิจัยและผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นำโฟมมาละลายในน้ำมันพืช โดยการให้ความร้อน โฟมจะละลายมีลักษณะคล้ายกาวพลาสติกสามารถเป็นตัวประสานได้ ละนำมาผสมกับเส้นใยพืชที่เหลือใช้ในท้องถิ่น และเพิ่มเปลือกหอยที่มีสารแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่คล้ายปูนผสมไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความหนาแน่นของวัสดุเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและสามารถทดแทนวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคารเชิงพาณิชย์ได้ เช่น แผ่นปูทางเดิน แผ่นปูฝาผนัง ไม้พลาสติก อิฐบล็อก กระถางต้นไม้ ไม้อัด และเป็นนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบในการทำใช้ได้จริงต่อไป และมีแนวคิดที่จะศึกษาความสามารถในการบำบัดภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปโดยใช้แผ่นกรองอากาศที่เคลือบนาโนคาร์บอนเพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษ