กล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาจุดบอดบนดวงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภการต์ โคตรวงค์, ธงไท เพ็ชราชัย, กิตตินันท์ ขันธุปัทม์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ให้พลังงานและแสงสว่างกับโลก และสำคัญต่อชีวิตบนโลกเป็นอย่างมาก โดยบนผิวดวงอาทิตย์จะเกิดปรากฏการณ์จุดบอด เป็นปรากฏการณ์บนผิวดวงอาทิตย์ที่น่าสนใจอย่างมาดสำหรับนักดาราศาสตร์ ซึ่งสามารถสังเกตได้บนโลก โดยอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการศึกษาจุดดำบนดวงอาทิตย์ คือ กล้องโทรทรรศน์ แต่กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ศึกษามีราคาแพงและกล้องโทรทรรศน์ส่วนมากจะถูกออกแบบมาสำหรับศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืน ไม่เหมาะสมต่อการสังเกตจุดดำบนดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน จึงได้ทำการศึกษาการสร้างกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง และได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 6 นิ้ว ที่มีความเหมาะสมต่อการสังเกตดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน และเหมาะสมต่อการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืน ที่ใช้ต้นทุนต่ำในการประดิษฐ์โดยกล้องโทรทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ การประดิษฐ์ตัวกล้องจุลทรรศน์ และการประดิษฐ์ขึ้นมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ การประดิษฐ์ตัวกล้องโทรทรรศน์ และการประดิษฐ์ฐานกล้องโทรทรรศน์ สำหรับตัวกล้องโทรทรรศน์ได้เลือกใช้ท่อ PVC ที่หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก น้ำหนักเบา และทนต่ออุณหภูมิสูง ส่วนการประดิษฐ์ฐานกล้องได้เลือกใช้ไม้อัด เพราะมีราคาถูก น้ำหนักเบา และทนทาน โดยกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงที่ประดิษฐ์ขึ้นมีราคาถูกกว่ากล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากล้อง 6 นิ้ว ของโรงเรียนถึงสองเท่า หลังจากนั้นได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่างกล้องโทรทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นกับกล้องโทรทรรศน์ของโรงเรียน ด้วยการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ และวัตถุท้องฟ้าในช่วงฟ้าในช่วงเวลากลางคืนผลปรากฏว่าภาพมีความคมชัดไม่แตกต่างกัน