เครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัจญวัร เบ็ญร่าหีม, อิรฟาน หะยีตาเยะ, อิบรอฮีม ไทยยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมราม บอสู, มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัญหาหลักในการเพาะเห็ดเเต่ละชนิดนั้นคือการความคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเเม่นยำ เพราะอาจทำให้ผลผลิตที่ได้นั้นไม่มีประสิทธิภาพตามที่ท้องตลาดต้องการ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะที่สามารถจัดการกับระดับความชื้นและอุณหภูมิในสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละผลผลิตของการเพาะเห็ดในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยี

3.เพื่อสามารถติดตามข้อมูลค่าความชื้นและอุณหภูมิเเบบเรียลไทม์ผ่านเเอพพลิเคชันจากระยะไกลได้

ซึ่งเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ 1.ส่วนของ Software 2.ส่วนของ Hardware จะใช้บอร์ด NodeMCU เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ ผ่าน Application ส่วน Software จะเขียนคำสั่งในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ

หลักการทำงานของเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ คือ เมื่อผู้ใช้งานต้องการจะเพาะปลูกเห็ด ผู้ใช้งานสามารถนำเชื้อเห็ดนำไปใส่ในเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ และเสียบปลั๊กเพื่อเปิดการทำงานของเครื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าค่าความชื้นและค่าอุณหภูมิผ่าน Application ได้ตามเเต่ละชนิดของเห็ด จากนั้นเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ