โครงสร้างไมโครทูบูลแก้ปัญหาโรคผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา เกียรติำพรสัณฑ์, เนตรศิรินทร์ อินชัย, พีรญา คารมศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริลักษณ์ ยอดหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยนอนติดเตียง ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการผ่าตัด อาจทำให้ขยับตัวไม่ได้มาก จึงได้นอนอยู่ตลอดเวลา กลุ่มของเราจึงคิดค้นเตียงนอนที่ที่มีความโปร่งถ่ายเทอากาศได้ดี เพราะเตียงนอนปัจจุบัน จะก่อให้เกิดแผลกดทับได้ และอาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย