เครื่องกดสบู่เซนเซอร์ AI.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรชนก กระสันดี, นางสาวปาลิตา เทพพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกดสบู่เซนเซอร์ AI.เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสะดวกสบายโดยการนำมือเข้าไปในอุปกรณ์ก็จะมีการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ มีจอแสดงผลของภาพและเสียงสัญญาณเตือนให้ล้างมือโดยอัตโนมัติออกมาเพื่อเป็นสัญญาณในการชักชวนคนให้มาล้างมือมากขึ้นและไม่ต้องยุ่งยากในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เมื่อชำรุดหรือเก่าเเละไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อบรรจุภัณฑ์ให้เปลืองเงินหรือเปลืองงบถ้าเป็นองค์กรเอกชนเเละรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องกดหรือสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์สบู่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อในจำนวนมากทั่วโลก เราจึงต้องหาวิธีป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการป้องกันการได้รับเชื้อนั้นทำได้หลากหลายวิธี เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ล้างเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือ ดังนั้นเราจึงได้คิดค้นเครื่องกดสบู่เซนเซอร์ AI.เพื่อให้ผู้คนได้ใช้สบู่ล้างมือ โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์สบู่โดยตรง เพราะบรรจุภัณฑ์สบู่สาธารณะนั้นอาจจะมีเชื้อโรค หรือเชื้อไวรัสอยู่ เพราะผู้คนต่างใช้ และสัมผัสร่วมกัน

เครื่องกดสบู่เซนเซอร์ AI.ที่คิดค้นเพื่อให้ทุกคนรักษาสุขอนามัยของตนเอง ไม่ใช่เฉพาะแค่ในสถานการณ์ โควิด-19 เท่านั้นแต่การล้างมือนั้นทุกคนควรล้างอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการล้างก่อนไปทานข้าว หรือสัมผัสอะไรในที่สาธารณะเราก็ควรล้างมือ เนื่องจากในที่สาธารณะมีผู้คนมากมายอาจทำให้มีเชื้อโรคสะสมอยู่

คณะผู้จัดทำโครงงานมองเห็นความสำคัณดังกล่าวได้คิดค้นเเนวทางการนำความรู้เเละความสามารถในการทำเซนเซอร์เเละความคิดสร้างสรรค์ทางด้านAI.มาดัดเเปลงให้เกิดประโยช์เเก่บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะล้างมือ จึงได้จัดทำโครงงานประเภทวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องกดสบู่เซนเซอร์ AI.