อุปกรณ์ดันทรงรองเท้าดับกลิ่นอับและความชื้นจากถ่านกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา บุญญานุพงศ์, ทัศพงษ์ โปทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ ชินวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก “รองเท้า” เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่เราใช้กันทุกวัน เมื่อเราใส่รองเท้าคู่เดิมเป็นเวลานานเหงื่อบริเวณเท้าจะถูกดูดซับอยู่ในรองเท้า ทำให้รองเท้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากเท้าของเราเป็นอวัยวะที่มีต่อมเหงื่อจำนวนมากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นอับและความชื้นในรองเท้า ทางคณะผู้จัดทำได้คิดค้น อุปกรณ์ดันทรงรองเท้าดับกลิ่นอับและความชื้นจากถ่านกะลามะพร้าว ซึ่งได้นำประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้น และลดกลิ่นอับ มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ดันรองเท้า เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคตามท้องตลาด และนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด