โต๊ะแล๊ปท๊อป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมาน กลางประพันธ์, ณฤทธิ์ ป้องกัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ชัยหมื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ความสดวกสบายในการใช้แล๊ปท๊อปวางบนโต๊ะตัวนี้และโต๊ะตัวนี้สามารถนำมาคร่อมเตียงได้อีกด้วย