โครงงานแผ่นรองซาลาเปากินได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิญาดา กีไร, ซุวัยกานต์ ซงตายา, ซันวา ซิมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานีซา แวอูมา, สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นรองซาลาเปากินได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแผ่นรองซาลาเปาจากเห็ดหูหนูและเห็ดนางฟ้า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นรองซาลาเปาจากเห็ดหูหนูและเห็ดนางฟ้าเมื่อผ่านการนึ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมเห็ดโดยการนำเห็ดไปล้างด้วยน้ำเปล่า นำเห็ดไปต้มจนเดือด นำเห็ดไปปั่นด้วยเครื่องปั่นจนละเอียด แบ่งเห็ดใส่ถ้วย 4 ถ้วย ในปริมาณ 50 กรัม อย่างละเท่าๆกัน เตรียมสารคาราจีแนนต่อไซลิทอลในอัตราส่วนที่ 0 : 0 0.5 : 0 0 : 2 0.5 : 2 1.5 : 2 1.5 : 1.5 2 : 2.5 นำเห็ดที่แบ่งผสมกับสารคาราจีแนนและไซลิทอลที่ได้เตรียมไว้ตามอัตราส่วนที่ระบุข้างต้น นำแต่ละสูตรไปเทบนถาด 14 ถาด เตรียมเตาอบตั้งอุณหภูมิ 150 องศา เวลา 40 นาทีและนำไปอบ ครบเวลาเห็ดออกจากเตาอบและเลือกสูตรที่เป็นแผ่นที่ดีที่สุดตามลำดับและนำไปทดสอบในส่วนของการละลายน้ำ โดยการนำไปนึ่งเป็นเวลา 20 นาที และนำไปทดสอบการเก็บรักษาแบ่งเป็น 2 แบบ 1 เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง 2.เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง สังเกตผลเป็นเวลา 1 เดือนและสรุปผล

จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อไซลิทอลที่เหมาะสมในการทำแผ่นรองซาลาเปาคือ 0.5 : 2 เป็นอัตราส่วนที่สามารถทนต่อการละลายเมื่อผ่านการนึ่งที่เวลา 20 นาที