แว่นตาตรวจวัดระยะ และประมวลผลภาพวัตถุเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ เกิดสุข, กัมปนาท ศรีสุวรรณ์, กานต์มณี ท้าวคำหล่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกภพ เชื้อหมอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ มีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้พิการ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โครงงานนี้ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้พิการทางสายตา โดยสร้างอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดระยะ อุปกรณ์ตรวจจับภาพวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และนำไปสู่อันตรายต่อผู้พิการทางสายตาเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใช้ในการตรวจวัดระยะวัตถุในพื้นที่ที่ผู้พิการทางสายตาต้องการไป เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด เนื่องจากทางผู้พิการทางสายตาต้องการแว่นตาที่มีคุณสมบัติในการตรวจวัดระยะ และ สามารถจำแนกวัตถุ สิ่งกีดขวางได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งเน้นการทำอุปกรณ์ตรวจวัดระยะ และประมวลผลภาพ โดยทีมพัฒนาได้เริ่มการประกอบบอร์ดเข้ากับแว่นตา ทั้งตัววัดระยะ และตรวจจับวัตถุ เข้าด้วยกันเมื่อประกอบเสร็จสิ้น ทำการพัฒนาระบบซอฟแวร์ และทำการทดสอบกับสถานการณ์ที่จำลองไว้