การสกัดเย็นและทำผงแอนโธไซยานินบริสุทธิ์และอัลคาลอยด์จากกลีบบัวหลวงพันธุ์ดอกสีชมพู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวาภรณ์ ทวีผล, สิทธิกร อำนวยพานิช, เปมิศา ไตรสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์, วิภารัช ลิ้มบุญเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเขียนเขต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในท้องถิ่นเราจังหวัดปทุมธานีพบบัวหลวงเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ขึ้นตามธรรมชาติและจากการปลูกของเกษตรกร นิยมรับประทานฝัก ราก และรับประทานกลีบบัวสด คณะผู้จัดทำสนใจศึกษาคุณประโยชน์ของบัวหลวง พบว่า กลีบบัวหลวงมีกลุ่มสารที่ชื่อแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ซึ่งมีสารแอนดีออกซิแดนท์ มีวิตามินซี (ธารีนี,2559) และมีสารอัลคาลอยด์ ชื่อ nelumbine มีฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดและช่วยต้านอาการอักเสบ ด้วยคุณประโยชน์มากมายคณะผู้จัดจึงสนใจนำคุณประโยชน์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่ใช้ได้ง่าย จากการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการสกัดที่ได้สารสกัดที่คงคุณประโยชน์ พบ วิธีการสกัดเย็นเป็นการแยกน้ำหรือน้ำมันออกจากพืชที่ไม่ทำให้สูญเสียคุณประโยชน์ (ณัฐดนัย,2561) โครงงานนี้มุ่งศึกษาการสกัดเย็นและทำผงแอนโธไซยานินและอัลคาลอยด์บริสุทธิ์จากกลีบบัวหลวงสีชมพู เพื่อได้ผงแอนโธไซยานินและอัลคาลอยด์ใช้ในด้านสุขภาพและความงามต่อไป