การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการฟักไข่ตั๊กแตนปาทังก้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณต บรรเลงสุวรรร, ภูริเดช จันวงศ์, ศฎายุ พูลกำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข, สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยใช้ระบบสมองกลอัจฉริยะที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่น อุณหภูมิ ความชื้น สำหรับ การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการฟักไข่ตั๊กแตนปาทังก้า และ ให้มีประสิทธิภสพและจำนวนอัตราการฟักไข่มากขึ้น ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีจำนวนมากขึ้น