เจลลี่ผลไม้ป้องกันพันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัส​ณี​ฟา​ อับดุ​ลรอ​มัน​, รอวียาณีย์ สาแลแม, อานีส เจนวิทยานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรียานี อดุลย์รอหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคฟันผุเป็นปัญหาทางสุขภาพช่องปากที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรไทย ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 ของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีความชุกของการเกิดฟันผุมากถึงร้อยละ 51.3 ในเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงแรกที่มีฟันน้ำนมขึ้นครบ และมีความชุกของการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 78.5 ส่วนการเกิดฟันผุในฟันแท้ของเด็กอายุ 12 ปีก็พบว่ามีความชุกของฟันผุสูงมากเช่นกัน

จากผลสำรวจข้างต้นจะเห็นได้ว่า ฟันผุเป็นปัญหาทางสุขภาพช่องปากที่พบในประชากรจำนวนมาก และหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจลุกลามจนทำให้เกิดความเจ็บปวดได้ คณะผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเสนอแนวทางในการป้องกันฟันผุโดยใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมิวแทนส์ สเตร็ปโตคอคไค (mutans streptococci) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการฟันผุ ด้วยผลิตภัณฑ์ “เยลลี่ผลไม้ลดอาการฟันผุ” ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดฟันผุได้ อีกทั้งยังรับประทานได้ง่าย มีรสชาติหลากหลายจากการสกัดผลไม้แต่ละชนิด เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้บุตรฟันผุจากการกินของหวาน เนื่องจากใช้สตีเวียหรือหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

​โพรไบโอติกส์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกกลยุทธ์​หนึ่ง​ที่​นำมาช่วยเสริมในการต่อสู้กับฟันผุ​ บทความนี้มีวัตถุประสงค์​เพื่อทบทวนสาเหตุ​และการป้องกันโรคฟันผุ​ ความรู้​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​โพรไบโอติกส์และผลของโพรไบโอติกส์ในการป้องกันฟันผุ​ การทดลองทางคลินิกส่วน​ใหญ่แสดง​ให้เห็นความ​สามารถ​ของโพรไบโอติกส์ในการลดปริมาณ​เชื้อมิวเเทนส์ สเตร็ปโตค็อคไค เเต่ผลที่ได้นี้ก็ยังไม่เเน่นอนและได้ผลเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น มีการศึกษา​ค่อนข้าง​น้อยที่มีการตรวจวัดการเกิดฟันผุเพิ่มขึ้นหรือการเกิดฟันผุใหม่​ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์​ที่เเสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ​อย่างเเท้จริง​ แม้ว่าการนำโพรไบโอติกส์มาใช้เพื่อป้องกันฟันผุจะได้ผลในเชิงบวกทำให้มีความหวังที่จะนำมาใช้จริง​ เเต่ก็ยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษา​ระยะยาวที่ใช้การเกิดฟันผุเป็นผลลัพธ์​ ก่อนจะนำมาประยุกต์ใช้​ในทางคลินิกต่อไป