การหาปริมาณและการต้านอนุมูลอิสระของแทนนินในสารสกัดหยาบเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อพัฒนาคุณสมบัติมูสโฟมทำความสะอาดผิวกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร หอมกลิ่น, ไอรดา สมเสียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ ภูหัวไร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเพื่อหาปริมาณและการต้านอนุมูลอิสระของแทนนินในสารสกัดหยาบเปลือกมะพร้าวอ่อน เนื่องจากทั้งเปลือกมะพร้าวอ่อนและแทนนินมีสรรพคุณมากมาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เบื้องต้น และนำผลที่ได้ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์มูสโฟมทำความสะอาดผิวกาย