การพัฒนาแผ่นฟิล์มชีวภาพด้วยสารออกฤทธิ์จากหอมแดง ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus ในพริกแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษกร เอกนก, ภูริ รุทธิฤทธิ์, จิดาภา เอี่ยมสำอางค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกแห้งเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยในหลาย ๆ ชนิด ทั้งในการปรุงรสชาติให้มีความเผ็ด เพิ่มความอยากอาหาร ช่วยบรรเทาอาการบางอย่างได้ แต่ในหลาย ๆ ครั้งมักตรวจเจอเชื้อรา Aspergillus flavus ที่อยู่ในพริกแห้ง ซึ่งหากได้รับเชื่อราตัวนี้เข้าไปในปริมาณระดับหนึ่งจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ กลุ่มของพวกเราจึงมีความสนใจที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตและกำจัดเชื่อรา Aspergillus flavus เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งจากการรับประทานพริกแห้ง โดยกลุ่มของพวกเราจะทำเป็นแผ่นฟิล์มสำหรับห่อพริกแห้ง ที่มีสารออกฤทธิ์หอมแดง เนื่องจาก มีงานวิจัยที่รองรับว่าสารออกฤทธิ์หอมแดงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อราที่อยู่ในพริกแห้งได้ โดยสกัดสารจากเนื้อหอมแดง และนำไปทำเป็นแผ่นฟิล์มโดยผสมระหว่างผงวุ้นและสารละลายที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์หอมแดง