โครงงานใบขี้เหล็กกำจัดปลวกเเละไล่เเมลงจากใบขี้เหล็กเเละขมิ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ วงศ์ศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัยนี้มีการใช้สารเคมีมากมายอาจเป็นการสะสมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย เเละอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ เเเละเเมลงในสมัยนี้ก็มีมากขึ้น โครงงานเป็นการนำสมุนไพรไทยปลอดสารพิษ มาใช้เพื่อกำจัดปลวกเเละขับไล่เเมลง เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม